ency
ency

Mae pontio i’r brifysgol yn adeg gyffrous! Un o’r sgiliau allweddol yw dysgu gan ymchwil. Mae podlediadau ‘Exploring Global Problems’ yn ymwneud â sut mae ymchwil sy’n torri tir newydd yn helpu i fynd i’r afael â heriau byd-eang. Mae’r pynciau’n cynnwys arloesedd iechyd, newid yn yr hinsawdd, ynni glân, a thechnolegau digidol sy’n canolbwyntio ar fodau dynol. Bydd y taflenni gwaith a ddarperir yn eich helpu chi i archwilio y pynciau ymchwil hyn ymhellach trwy ymarferion a darllen cefndirol. Dechreuwch eich taith drwy feddwl fel ymchwilydd!

Play Video

Gwrandewch ar y podlediad yma:

** Gweithgareddau podlediadau **

TGAU:

Taflen Waith (pdf)

Safon UG / Safon Uwch:

Taflen Waith (pdf)

Play Video

Gwrandewch ar y podlediad yma:

** Gweithgareddau podlediadau **

TGAU:

Taflen Waith (pdf)

Play Video

Gwrandewch ar y podlediad yma:

** Gweithgareddau podlediadau **

TGAU:

Taflen Waith (pdf)

Mae’r gwersi ‘esboniadol’ hyn sy’n para am 20 munud yn archwilio amrywiaeth o bynciau cadwraeth, bioleg, daearyddiaeth a gwyddoniaeth y ddaear ac maent yn cynnwys taflenni gwaith ar gyfer y Cyfnodau Allweddol.